Εικόνα επαφής
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Διάφορες Πληροφορίες:

Η Ευστρατία είναι καθηγήτρια κομμωτικής στην Σχολή του Πειραιά.