ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ DATA TYPE A.E.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ATELIER DE BEAUTE

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ

Διευθύντρια ATELIER DE BEAUTE

 

 

Στην DATA TYPE εργάζονται πάνω από 50 άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι και καθηγητές, σε ετήσια βάση. Το ιδιαίτερα σύνθετο έργο του συντονισμού

επιτελείται από μία ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων διοικητικών στελεχών και συμβούλων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

1.   ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Νομική Σύμβουλος

2.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οικονομικός Διευθυντής

3.  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας & Περιουσίας

3. ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Υπεύθυνη Σχολής Αιγάλεω

4.  ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΜΑΝΤΩ

Διοικητική Υπάλληλος Αιγάλεω

5.  ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Υπεύθυνη Σχολής Πειραιά

6.  ΜΑΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διοικητική Υπάλληλος Πειραιά

7.  ΚΑΙΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

Υπεύθυνη Σχολής Κορωπίου

8.  ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διοικητική Υπάλληλος Κορωπίου

9.  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Διοικητική Υπάλληλος Νέας Ιωνίας

10. VOLKOV VALENTIN

Τεχνική υπηρεσία

11.ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Υπεύθυνος Web Design & Maintenance

12. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διοικητική Υπάλληλος Νέας Ιωνίας