ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούμε επιλέξετε κατωτέρω και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής για τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ 
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία kxmnvfrv Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ 
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία riprvffc Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ 
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία ezuosnsf Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ 
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία yqakayml Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ 
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία vzyqeplw Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ   IFRS    PHP    JAVA  
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία xbnthtwm Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΝΟΜΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΩ 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΓΙΑ   Αρχές Πολιτικής Οικονομίας    Μακροοικονομική Ι    Μακροοικονομική ΙΙ    Μικροοικονομική Ι    Μικροοικονομική ΙΙ    Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική    Λογιστική Ι    Λογιστική ΙΙ    Λογιστική Κόστους    Διοικητική Λογιστική    Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις    Χρηματοδοτική Διοίκηση    Προγραμματισμός σε JAVA Ι    Προγραμματισμός σε JAVA ΙΙ    Βάσεις Δεδομένων και SQL    Γλώσσα προγραμματισμού C++    Γλώσσα προγραμματισμού PHP  
Email 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία sqaketqc Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
  ΣΤΕΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ