Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Rate this item
(0 votes)

 

 Ο σημερινός κόσμος κυριολεκτικά είναι πλήρως δικτυωμένος. Τα δίκτυα δεν ευρίσκονται πλέον αποκλειστικά στον χώρο των επιχειρήσεων αλλά έχουν εισέλθει και στις κατοικίες.
 Το σύνολο των υποδομών στηρίζεται σε αυτοματισμούς από ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες συγχρονίζονται και επικοινωνούν μεταξύ τους ακόμα και από πολύ μακρυά. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στις ΗΠΑ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης για τεχνικούς δικτύων και επικοινωνιών θα φτάσει το 16% μέχρι και το 2020.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο τεχνικός δικτύων Η/Υ και τηλεπικοινωνιών ασχολείται με την μεταφοράς δεδομένων (αρχείων) μεταξύ υπολογιστών που επικοινωνούν μέσω δικτύου τοπικά ή στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, εφαρμόζει τεχνικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των αρχείων των υπολογιστών και προτείνει τρόπους ανάπτυξης των εφαρμογών των εταιρειών, ώστε να περιέχουν κλειδιά ασφαλείας.
Για τη δουλειά του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, προγράμματα τεχνικής υποστήριξης δικτύων και άλλα συμπληρωματικά εξαρτήματα για υπολογιστές. Τέλος είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις και την συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διασύνδεση ων συσκευών με το διαδίκτυο αλλά και η ασφάλεια των συστημάτων της υποδομής.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ι
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ)
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

More in this category: Τεχνικός Η/Υ »