Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)

Rate this item
(0 votes)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο δυναμικότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας είναι παραδοσιακά η ναυτιλία.Όμως η στρατηγική θέση της χώρας μας, αφού είναι το επίκεντρο για την σύνδεση τριών ηπείρων (Ευρώπης-Ασίας-Αφρικής) εξασφαλίζει ότι και οι στενά συνδεδεμένες δραστηριότητες με τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως οι χερσαίες μεταφορές και η αποθήκευση εμπορευμάτων θα αποτελέσουν δυναμικούς πόλους ανάπτυξης στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πρόσφατα ο Λιμένας Πειραιώς έχει περάσει στην διαχείριση της COSCO,η οποία υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων. Αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων θα είναι η ραγδαία ανάπτυξη και των υπολοίπων μεταφορικών τομέων όπως οι σιδηρόδρομοι και τα φορτηγά καθώς και των προσωρινών ή μόνιμων αποθηκευτικών χώρων.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης καλά εκπαιδευμένων στελεχών υποστήριξης αυτών των δραστηριοτήτων.

 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
MARKETING  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS
ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL - 4PL
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
ΕΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT