ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ JAVA

 Η ευρύτατη εξάπλωση του internet, αλλά και οι ανάγκες της αγοράς έχουν δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για επαγγελματίες οι οποίοι θα μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές κάθε κλίμακας οι οποίες θα τρέχουν σε περιβάλλον web. Η JAVA είναι αυστηρά δομημένη γλώσσα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για δημιουργία εφαρμογών που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια ασφάλειας (τραπεζικές, χρηματιστηριακές και εμπορικές).

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Προαπαιτεί βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε C++ ή σε άλλη ανωτέρου επιπέδου γλώσσα.